2016. október 23., vasárnap

"Szülői lelkivezetés a szeretethimnusz alapján

Gyökössi Endre:
"Szülői lelkivezetés a szeretethimnusz alapján

A szeretet türelmes, jóságos, mert:
beleérző, akaratfejlesztő, rendre nevelő;
A szeretet nem irigykedik, mert:
vállalja a gyermeket terheivel,
a több gyermeket gondjaival,
sokféle problémával együtt;
A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, mert:
a gyermekek kérdéseire élményszerű választ ad,
félelmeit feloldja,
a produkáltatástól és csodagyerekségtől megóvja,
még tanulni is kész érte;
A szeretet nem viselkedik bántóan, mert:
a gyermeknek tett ígéreteit betartja,
a dackorszaka alatt vele és beleérez,
a gólyameséktől megvédi,
idejében és megfelelő felvilágosítja és nem rémisztgeti;
A szeretet nem keresi a maga hasznát, mert:
áldozatos, ha kell, önfeláldozó,
csendet tud biztosítani a gyermek számára,
a gyermek tulajdonát tiszteletben tartja,
adni, ajándékozni is megtanítja;
A szeretet nem háborodik fel, mert:
sohasem ütlegel,
szülői összhangban büntet és jutalmaz,
zsilipelve dicsér és fedd;
A szeretet nem rója fel a rosszat, mert:
nemcsak megbocsát, el is felejt,
betartja a jézusi sorrendet,
pofonokat nem utalványoz,
a gyermek tetteinek indító okaira figyel;
A szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mert:
a szülő és a gyermek közt jó kapcsolatot teremt,
nem kendőzi az ügyeskedést – ügyességnek,
a gyermek igazát is elismeri;
A szeretet mindent eltűr, mindent remél, mert:
roskadozva sem roskad össze,
sohasem zsugorít,
növelve – nevel;
A szeretet soha el nem múlik, mert:
az Isten a szeretet (Agapé),
azért nem múlhat el,
Benne és belőle élünk.

A szeretet nem keresi a maga hasznát


Nemcsak én vagyok a világon
Olvasmány: Jakab 3:13-18
"A szeretet ... nem keresi a maga hasznát" 1Kor 13:5
A "Halleluja" énekeskönyv egyik szép dicsérete így szól erről:


            Mélyebben, mélyebben, kérlek azért,             Öld meg, ó, Jézusom, bennem az ént!             Nem vagyok méltó, hogy gondolj reám,             Ámde tudom, hogy meghallod imám.             Mélyebbre Benned, mélyebbre még,             Nem kell a földön semmi egyéb.             Krisztus, a szívemet tárom Eléd,             Élet vagy nékem és nyereség!


(322. "Mélyen meghajlok, ím színed előtt" / Vargha Gyuláné 1863-1947).


            Gyökösssy Endre a "Szülői lelki vezetés a szeretethimnusz alapján" címmel írt rövid tanulmányában ezt mondja:
"A szeretet nem keresi a maga hasznát, mert: áldozatos, ha kell, önfeláldozó, csendet tud biztosítani a gyermek számára, a gyermek tulajdonát tiszteletben tartja, adni, ajándékozni is megtanítja."

"A szeretet nem keresi a maga hasznát"


Nemcsak én vagyok a világon
Olvasmány: Jakab 3:13-18
"A szeretet ... nem keresi a maga hasznát" (1Kor 13:5)
Az önzetlen szeretetről sok történet szól, sok hős példáját ismerjük, akik másokért áldozták életüket. Álljon ma előttünk egy '56-os hős, egy pesti srác története, aki életét adta barátaiért.


            Aki megnézi Szilágyi Andor Mansfeld című filmjét, világosan látja, hogy mi is történt. Péter magára vállalt olyan cselekményeket, amiket nem követett el. Kegyelmet nem kért. Ez egy dupla nullás koncepciós per volt, ahol már a tárgyalásra bejövő bíró, az ülnökök és a megjelent emberek előre tudták, hogy milyen ítélet várható. Mansfeld Péter arra gondolva, hogy barátja, Blaski József, az első rendű vádlott már nagykorú és ki fogják végezni, magára vállalt bizonyos dolgokat, hogy a társát mentse. Abban reménykedett, hogy őt, mint kiskorút nem fogják kivégezni. Mansfeld Pétert végül 1959-ben végezték  ki. A kegyetlen megtorlások sorában különösen cinikus volt a kádárista gépezet az ő esetében, ugyanis megvárták tizennyolcadik születésnapját. Tizenhárom percet hagyták szenvedni a bitón, a hóhér nem avatkozott be a haláltusába.


            Akik már járták egyházkerületünk székházának udvarán, a Ráday utca 28-ban azok tudják, hogy két kopjafa áll ott. Annak a két teológushallgatónak állít emléket, akik 1956. október 28-án vesztették életüket, miközben másokat mentettek. Herczeg Lajos és Mágocsi István teológusok egy ávós sortűzben megsebesült barátjukat látogatták meg a kórházban, az este közeledtével már beértek a teológia biztonságot nyújtó épületébe, amikor a portán két asszony arra kérte őket, hogy a szomszédos Lónyai utcába laknak, de nem mernek egyedül haza menni, legyenek szíves elkísérni őket. A két fegyvertelen és az asszonyokat hazakísérő teológusra az utcán rálőttek a szovjet katonák, az egyikük azonnal meghalt, a másik pedig a korházban.


            De gondolhatunk Csákány István református lelkész-misszionárius példájára is. A Református Teológiai Akadémia elvégzése után előbb Érdligeten szolgált, majd misszionáriusként dolgozott Kenyában. Megtanult szuahéli nyelven, előadásokat tartott a nairobi egyetemen. Magyar adományokból szervezésében felépült az a bambusztemplom, amelyben három nyelven, angolul, szuahéliül és maszáiul folyt az istentisztelet. Rövid magyarországi tartózkodása után 1975-ben újabb missziót vállalt Brazíliában. 1977-ben munkája közben, üdültetett gyerekeket tengerrengésből mentett ki, érte a tragikus halál.


            A Krisztusban kapott szeretet önzetlen. Ezért cselekedeteink mozgatórugója ne az legyen, hogy mi hasznom belőle, mit nyerek, vagy éppen mit veszítek vele, mennyire fog ez megterhelni, mert a szeretet adni akar. Ha Krisztus azt nézte volna, hogyan becsüli meg a világ az áldozatát, akkor nem adta volna magát halálra a világért. Szeretetlen szívünk önzésével semmibe vesszük önzetlen szeretetét. Induljunk hálára jósága iránt! Kövessük a szeretetben! Induljunk el szeretni oda, ahol éppen élünk! Amikor pedig elbukunk, és hatalmába kerít az önzés, kérjük bocsánatát és engedjük, hogy tanítson minket szeretni! Ámen.

Az önzés tünetei


Nemcsak én vagyok a világon

Olvasmány: Jakab 3:13-18

"A szeretet ... nem keresi a maga hasznát"

1Kor 13:5

Van ugyanis egy olyan betegség, amely sokkal fertőzőbb és sokkal gyorsabban terjed, mint a pestis vagy bármely más vírusos megbetegedés. Ha összeszámolnák, hogy az elmúlt évszázadokban hányan fertőződtek meg a különböző járványokban, akkor sem érnénk el azt a számot, amelyet ez az egyetlen betegség felmutathat. Sőt be kell, hogy valljuk ez a betegség minden embert megfertőzött, így mi magunk is fertőzöttek vagyunk. Még ha a tűnetek nem mindig mutatkoznak is látványosan, mégis ott van bennünk ez a vírus, mi is fertőzöttek vagyunk. Ennek a betegségnek a neve pedig nem más, mint az önzés.

Az önzés tünetei


            Az önzés betegségének fertőzése tehát mindnyájunkban benne van. A tünetek észlelhetők, és jelei előbb-utóbb megmutatkoznak, mind lelki mind pedig testi vonatkozásban. Max Lucado könyvében kissé ironikusan fogalmazva sorolja fel azokat a tüneteket, amelyek alapján világosan felismerhető az önzés betegsége.


            "Összeszoruló kéz." Nem így ragadja-e meg kezünk és fonja át karunk mindazt, ami a miénk, amit mi birtokolunk? Nem így ragaszkodunk-e vagyontárgyainkhoz, féltett kincseinkhez?


            "Vicsorgó fogak." Nem villannak-e elő sokszor agyaraink, mert valaki felbosszantott, valaki az utunkba állt, vagy éppen el akar venni tőlünk valamit?


            "Súlyos láb." Vezetés közben, ha valaki elénk vág az úton, nem érezzük-e úgy, hogy a lábunk hirtelen a gázpedálra nehezedik? Nem érezzük-e sokszor az élet sok más területén is, hogy "be kell előznünk", mert különben lemaradunk?


            "Megereszkedett váll." Vajon nem azért van-e gyulladásban a vállunk, mert olyan gyakran veregettük?


            "Zsibbadt nyak" Vajon nem azért fáj-e a nyakunk, mert folyton oly magasan hordtuk az orrunkat?


            Mindenekelőtt nem árt tükörbe nézni. Ha jól szembenézünk önmagunkkal, vajon szemünk pupillájában nem egy apró alakot látunk? Saját magunkat.


            S testi tüneteken túl ott vannak a lelki és szellemi tünetek. Az önzés betegségében szenvedő ember mindent a maga énjén keresztül lát. Az én-központú ember jelszava: "minden értem van, az egész világnak körülöttem kell forognia". A buszmenetrend, a munkahelyi időbeosztás, az időjárás, családtagjaink, barátaink szabad ideje, de még az istentisztelet időpontja is, ahhoz kell, hogy alkalmazkodjon, ami nekünk jó.

            Az önzés betegsége, azonban végzetes és halálos kór. Jakab apostol találóan fogalmaz, amikor így ír: "Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar van és mindenféle gonosz tett." (Jak 3:16).


Max Lucado: "Ahogy szeretni érdemes" c. könyve alapján (KIA, Budapest 2015)

2016. október 15., szombat

Egyszerű udvariasság


Egyszerű udvariasság

Olvasmány: Lk 4:14-30

"A szeretet ... nem viselkedik bántóan"

1Kor 13:5


William Borders: "Az Úr inasa" című művében leír egy történetet, amely nagyon jól szemlélteti azt, hogy a szeretet "nem viselkedik bántóan" (1Kor 13:5). Egy színes bőrű éhes férfi kopogtatott egyszer egy jómódú déli udvarház kapuján. A házigazda a kéregetőt a hátsó bejárathoz küldte. Itt pedig mielőtt átadta volna neki az élelmet, ráparancsolt, hogy előbb meg kell köszönni Istennek. Mond hát utánam: "Mi Atyánk ki vagy a mennyekben". A kéregető el is ismételte az imádságot, de így: "A ti Atyátok, aki a mennyekben van." A gazda dühösen kérte számon ezt az embert, hogy miért így mondja az imádságot. A néger ekkor így felelt: "Ha azt mondom, hogy mi Atyánk, az testvérekké tenne minket, de attól tartok Istennek nem tetszene, hogy ön azt kéri a testvérétől, hogy menjen a hátsó bejárathoz, ha egy darab kenyeret akar."
Max Lucado: "Ahogy szeretni érdemes" c. könyve alapján (KIA, Budapest 2015)


            A szeretet egyszerűen udvarias, nem botránkoztat meg senkit, és nem mond vagy cselekszik olyat, ami a másikat bántaná. Adjon nekünk az Úr erőt, hogy valóban így élhessünk! Ámen.

"A szeretet nem viselkedik bántóan"


Egyszerű udvariasság

Olvasmány: Lk 4:14-30

"A szeretet ... nem viselkedik bántóan"

1Kor 13:5


Az Egyesült Államokban nemrég bíróság elé került egy olyan eset, amelyben egy férfit illetlen viselkedésért perelt be egy család. A férfi egy folyóban kenuzott, amikor felborult és vízbe esett. Haragjában csúnyán káromkodni kezdett. A folyó partján azonban kisgyerekes családok nyaraltak, akik rászóltak erre az emberre, hogy hagyja abba az illetlen viselkedést, ő azonban kijelentette, hogy neki joga van úgy viselkedni, ahogy ő akar. A családok ezután beperelték a férfit, és a bíróság nekik adott igazat, az illetlenül viselkedő férfit pedig elítélték.
Max Lucado: "Ahogy szeretni érdemes" c. könyve alapján (KIA, Budapest 2015)


            Nekem jogom van dühösnek lenni, haragudni, káromkodni, botrányosan viselkedni és egyáltalán azt tenni, ami nekem jó, amit én akarok. Sokszor gondolkodunk és viselkedünk így. Isten azonban minket egy emelkedettebb, nemesebb gondolkozásra hív. Ne csak a jogainkat firtassuk, hanem kérdezzük meg azt is, mit diktál a szeretet.

            Jogunk van uralni egy beszélgetést, jogunk van hozzá, hogy mindig miénk legyen az utolsó szó. De vajon ez valójában a szeretetünk jele?

            Jogunk van úgy tenni, mintha nem hallanánk, amit éppen a házastársunk mond vagy kér tőlünk. Jogunk van durcásnak lenni és süketnek tettetni magunkat, de vajon ez a szeretet jele?

            Jogunk van káromkodni, vagy a másik embert szidni és hibáztatni, amikor valami nem sikerül. De vajon megoldja ez a helyzetet? És ráadásul a botránkoztató szavainkkal vagy viselkedésünkkel nem vonjuk-e magunkra Isten haragját és ítéletét, aki a kicsik és gyermekek pártján áll? Vajon nem erre figyelmeztet-e Jézus az evangéliumban, amikor ezt mondja: "De aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger fenekére vetnék." (Mt 18:6).

            Jogunk van a postán vagy boltban előre menni, ahelyett, hogy sorban állnánk, jogunk van a buszon ülve maradni, amikor egy idős ember, vagy egy kismama áll, de vajon Jézus is ezt tenné?

            Az udvariasság fogalmát talán még sosem hoztuk Jézussal összefüggésbe. Jézus személyéven kapcsolatban talán nem ezt a tulajdonságát szoktuk a leginkább emlegetni. Jézus szeretetéről, hatalmáról vagy irgalmáról sokkal többször beszélünk. Pedig látnunk kell, hogy Jézus, akiben teljes volt a szeretet, valóban "nem viselkedik bántóan" (1Kor 13:5). Jézus mindig kopog, mielőtt belépne, pedig neki igazán nem kellene kopognia, hiszen övé az egész világmindenség. Krisztusnak valóban hatalma is meg joga is lenne arra, hogy ránk törjön, de mégsem teszi ezt. Ő mindig halkan kopog, és szelíd hangon kér bebocsátást: "Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek" (Jel 3:20).

"A szeretet nem viselkedik bántóan"


Egyszerű udvariasság

Olvasmány: Lk 4:14-30

"A szeretet ... nem viselkedik bántóan"

1Kor 13:5            Hadd mondjak el egy hétköznapi esetet. Valamelyik nap a postán jártam, ahol hosszú sorban várakoztak az emberek. Mindenki becsületesen kiváltotta a sorszámát, és ezek után a monitort figyelte falon, hogy vajon mikor jelenik meg az ő sorszáma, mikor mehet oda az ügyintézőhöz, és adhatja fel levelét, vagy fizetheti be a csekket. Mivel a négy ablakból csak egy volt nyitva, mindenkinek az ügyét ez az egy ügyintéző kellett, hogy intézze, így a sor egyre hosszabb lett. Ekkor sietősen belépett egy ember, aki anélkül, hogy sorszámot kért volna, odament az ablakhoz és közölte, hogy neki fontos dolga van, nem ér rá itt várakozni, őt azonnal szolgálják ki. Az ablak túloldaláról az ügyintéző azonban közölte vele, hogy ez lehetetlen, sorszámot kell kérnie és így érkezési sorrend szerint történik a kiszolgálás. A türelmetlen ember ekkor ordítozni kezdett az ügyintézővel, aztán dühösen elrohant, hangosan becsapva maga után az ajtót. Mindenki döbbenten nézett utána. Micsoda egy alak, pofátlanul előre tolakszik, mintha csak neki lenne fontos dolga, ordítozik az ügyintézővel, aki nem tehet semmiről, jelenetet rendez és megsértődik, miközben ő volt önző és igazságtalan. A Szentírásnak van egy találó szava erre a viselkedésre: "bántó".

Amikor Pál apostol arról ír, hogy milyen az igazi szeretet, és mi az, ami pedig nem az, akkor nem felejti el megemlíteni: "A szeretet nem viselkedik bántóan" (1Kor 13:5). Az eredeti görög szó "szégyenletes", "gyalázatos" viselkedést jelent. Tehát a mondat így is fordítható: "A szeretet nem viselkedik illetlenül, ocsmányul". Károli Gáspár így fordította:"Nem cselekszik éktelenül." A katolikus fordításokban pedig így olvassuk: "nem tapintatlan".