2018. február 4., vasárnap

Miért félünk?


„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” (Mt 14:27).
Ha valaki egy orvos magánrendelésére megy, a váróterem vagy a rendelő falán valószínűleg látni fogja kifüggesztve az orvosnak a diplomáját, különböző szakképesítéseit és a gyógyítás területén elért sikereiről szóló beszámolókat, oklevelet és kitüntetéseket. Ezeknek az okmányoknak a látványa segít bennünket a félelmeink legyőzésében, és arról győz meg minket, hogy jó kezekben vagyunk és nincs mitől félnünk. Valahogy így kellene gondolnunk Istenre is. Az Úr a világegyetem falaira aggatta diplomáit. Szivárványok, naplementék, csodálatos erdők és vízesések, ragyogó csillagokkal telehintett éjszakai égbolt. Tetteit megörökítette a Szentírás, amely olyan eseményekről számol be, mint az egyiptomi tíz csapás, a Vörös-tenger kettéválasztása, Jerikó falainak leomlása, oroszlánok szájának betömése, Góliátok legyőzése, halottak feltámasztása, vihar lecsendesítése, vagy éppen a vízen járás. Előttünk vannak azok a tények, és bizonyítékok, amelyek mind azt hirdetik, hogy velünk van az, aki minden viharnak az Ura, aki szeleknek és hullámoknak is parancsol.

(Max Lucado nyomán)

Miért félünk?


Miért félünk?

„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” (Mt 14:27).


Arra keressük a választ, hogy Isten segítségével hogyan győzhetjük le félelmeinket. A félelem ugyanis az emberiség egyik legjellemzőbb életérzése, a legtöbb ember életét ez teszi tönkre! Fontos lenne felismernünk, hogy sokszor nem a tényleges baj, a szenvedés rontja meg az életet és borítja fel az egyensúlyt, hanem sokkal inkább az attól való félelem. Az orvosok tudják, hogy az egyik legveszedelmesebb betegség maga a betegségtől való félelem. Ebből lehet a legnehezebben valakit kigyógyítani.


Axel Munthe, aki a párizsi és római előkelő körök idegorvosa volt, leír egy érdekes, szomorú történetet a saját praxisából. Egy skandináv festő kezét megharapta a kedvenc kutyája, egy óriási bulldog. A festő belebetegedett abba a gondolatba, hogy ha a kutya veszett volt, akkor most ő is megkapja a kórt. Szakkönyvekből kezdte tanulmányozni a veszettség tüneteit, nem akart semmit enni és inni, folyton a nyálát törölgette a szája szélén, és állandóan a veszettségről beszélt. Majd kétségbeesetten panaszolta, hogy nem tud nyelni, az izmai megmerevedtek, reszketni kezdett, és kétségbeesett kiáltással rogyott össze. Mire megjött az illetékes helyről a vizsgálati eredmény, hogy a kutya teljesen egészséges volt, addigra a festő olyan állapotba került, hogy be kellett szállítani az őrültek házába. Ez egy példa a sok közül, milyen rettentő pusztítást tud végezni az “első számú világhatalom”, a félelem!

(Idézet Joó Sándor igehirdetéséből)

2017. december 31., vasárnap

Miért félünk?


Miért félünk?

Olvasmány: Mt 8:23-27

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1:7)


  • A félelem zsarnokká tesz
A félelem egyik hatása az, hogy az irányításkényszer megszállottjaivá válunk. Bár Jézus teljesen nyugodt, a tanítványok egyáltalán nem azok, szinte ráparancsolnak Mesterükre: „Tégy valamit! Old meg ezt a helyzetet!” Miközben vadul forog velük a világ, a hajó bukdácsol a hullámokon, ők tehetetlenségükben Jézust akarják irányítani. A félelem lényegéhez tartozik az irányítás elvesztésének felismerése. S ha már a magunk élete felett elvesztettük az irányítást, akkor kétségbeesetten próbáljuk mások életét kézbe venni.
Minél nagyobb a bizonytalanságunk, annál komiszabbá, parancsolgatóbbá válunk másokkal szemben. A félelem mindig torzítja a személyiségünket, elveszi az örömöt, a békét, és helyette indulattal, haraggal, vádaskodással tölt meg bennünket.

            Martin Niemöller német evangélikus lelkész, aki szembeszállt Hitlerrel, naplójában leírja az első találkozását a diktátorral. Még 1933-ban történt, amikor még senki sem sejtette, hogy hová fog vezetni Hitler hatalomra jutása. A találkozó után a lelkész felesége megkérdezte, hogy mi a véleménye Hitlerről. Niemöller akkor így válaszolt: „Rájöttem, hogy Hitler úr szörnyen fél. A félelem pedig szabadon engedi az emberben rejlő zsarnokot.”

(Forrás: Max Lucado: "Félelem nélkül" (KIA, Budapest, 2014)

2017. október 30., hétfő

Isten – Teremtő Urunk


Isten – Teremtő Urunk

Olvasmány: 1Móz 1:1-30

„Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható.” (Zsid 11:3)


A Szentírás első mondata a Teremtő Atya Istenről tesz bizonyságot: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.”  (1Móz 1:1). A hívő ember számára ez magától értendő alapigazság, hogy Isten létezik és ő teremtett bennünket és a világunkat. A hitetlen világ számára azonban, amely tagadja az Isten létét, keresni kellett valami más választ. Így született meg az ősrobbanás elmélete, mely szerint a világ és az élet csupán véletlenek sorozatának eredménye. Hogy mennyire képtelen és légből kapott állítás azt mondani, hogy a világmindenség véletlenül jött létre, jól szemlélteti egy francia mese, amelynek a címe: „Van-e Nap az égen?”


Történt egyszer, hogy az állatok vitafórumot rendeztek arról a kérdésről, hogy van-e Nap az égen. A vitában sok okos és bölcs hozzászólás hangzott el. Felszólalt például a vakondok és ezt mondta: „Az életem során annyi sok alagutat megépíttettem, de a napot én még sohasem láttam.” Hozzászólt az ökör is, aki így nyilatkozott: „Egy élet során annyi legelőt és rétet bejártam, minden füvet ismerek, sok vásáron részt vettem, de a Napot én sem láttam még.” Természetesen a bölcs bagoly is nyilatkozott: „Azt el kell mondanom, hogy az égen valóban van valamiféle ezüst kifli, amely néha tányérrá is dagad, de a Napot én sem láttam!” Végül aztán a kis pacsirta szólalt meg: „Persze, hogy nem láttad a Napot vakondok, hiszen te mindig is a föld alatt éltél és dolgoztál, bele is vakultál ebbe az állapotba. Te sem látod ökör koma a Napot, mert mindig lógatod a fejedet, és folyton csak a füvet keresgéled. A bölcs bagoly is csak éjszaka röpköd, s legfeljebb csak a holdat láthatja néha. De én, amikor a nyári reggelen felrepülök a levegőbe, megfürdök a napsugarakban, élvezem és tapasztalom, hogy mennyire valóság a Nap.”

2017. október 27., péntek

Mi a kegyelem?

Mi a kegyelem?

Hermann Gmeiser írja a kegyelemről: 
Valójában mi a jó ebben a világban? Azt hiszem, a jó: többet tenni, mint amennyit tenni kell; többet tenni, mint amennyiért fizetnek; többet tenni, mint amennyit elvárnak tőlünk! Valahányszor többet tesznek az emberek egymásért, mint amennyit tenniük kellene, csoda történik! Ez a legtöbb a kegyelem, amit ember adhat az embernek. Hiszen az Isteni kegyelem is az, amit Isten az embereknek meg nem érdemelten ajándékoz! 

2017. október 14., szombat

Mi a hit?


Mi a hit?
Olvasmány: Zsid 11:1-39
„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható.” Zsid 11:1-3
A Heidelbergi Káté szerint a kegyelem hatósugarába kerülésünknek két feltétele van: „akiket Isten igaz hit által Krisztusba oltott, valamint a „Krisztus jótéteményének az elfogadása.” Az üdvösséghez mindenképen szükséges a Krisztussal való élő kapcsolatot ápoló igaz hit. A Krisztussal történő egyesülést a Biblia a „beoltás” képével fejezi ki. Az igaz hit biztosítja a zavartalan összeköttetést Krisztussal. Isten nem taszított el minket önmagától, hanem a legszorosabb kapcsolatba lépett velünk, adoptált, fiává fogadott, megigazított, és ő hordozta bűneinket. Elveszett, a bűn által megkötözött emberekből hitet és életet nyert emberekké formált újjá minket. Isten azt várja tőlünk, hogy mi felismerve elveszett állapotunkat, az üres és céltalanná vált életünket adjuk oda az ő kezébe, és hit által fogadjuk el az ő „jótéteményét”.


            Képzeljük el, hogy valaki fuldoklik a vízben és segítségért kiált. A parton meghallják az emberek és egy kötélre kötözött mentőövet dobnak neki, hogy abba kapaszkodhasson, s így kihúzhassák a vízből. De ha a bajba jutott ember okoskodni kezd, és nem fogadja el a segítséget, megfullad. Vajon ki a hibás? Az, aki a mentőövet dobta, aki mindent megtett érte, hogy megmentse? Bizonyára nem, hanem az, aki visszautasította a segítséget. Lelki értelemben mindnyájan ilyen bajba jutott, a bűn és a halál folyójában fuldoklók vagyunk. Isten azonban dobot nekünk egy mentőövet, Jézus Krisztust. Ő az, akit ha megragadunk, ha hiszünk benne, akkor megmenekülünk, partra érünk, célba ér az életünk. Isten azért adta Jézus Krisztust, azért adta az anyaszentegyházat, a gyülekezet közösségét, az istentiszteleteket, bibliaórákat, hittanórákat, hogy legyen alkalmunk meghallani az ő hívását, legyen lehetőségünk kinyújtani a kezünket és elfogadni a mentőövet.

Mi a hit?


Mi a hit?

Olvasmány: Zsid 11:1-39

„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható.” Zsid 11:1-3            A Heidelbergi Káté  azt a megállapítást teszi, hogy az üdvösséghez hit szükséges, majd meghatározza az igaz hit fogalmát és tartalmát.


Nemrég egy kis történetet olvastam arról, hogy miért fontos a hit. A történet szerint egyszer egy embernek megjelent álmában Isten és egy feladatot bízott rá, mégpedig azt, hogy a kunyhója előtti nagy sziklát teljes erejéből tolnia kell. Az ember engedelmeskedett és nap, mint nap megpróbálkozott azzal, hogy eltolja a nagy sziklát. Miután azonban teljesen kimerült, úgy érezte, hogy hiábavaló volt az egész napi munkája. A sátán is folyton kísértette azzal a gondolattal, hogy felesleges mindaz, amit csinál, és jobb lenne, ha teljesen abbahagyná és mással foglakozna. Ekkor az ember imádságban Istenhez fordult és elpanaszolta neki, hogy hiába erőlködik, egy milliméterrel sem volt képes elmozdítani a nehéz sziklát. Isten ekkor ezt válaszolta az embernek: „Barátom, én csak arra kértelek, hogy szolgálj engem, tedd, meg amit kérek, és told a sziklát. Azt egyszer sem mondtam, hogy a szikla el is fog mozdulni a helyéről. Most az gondolod, hogy hiábavaló volt minden? Pedig nagyon tévedsz. Nem vesztegetted feleslegesen az idődet és az erődet! Nézz csak magadra, karod erős és izmos lett. Az ellenállás megerősített, most sokkal többre vagy képes, mint korábban. Igaz, hogy nem mozdítottad el a sziklát, de azt én nem is kértem tőled. Neked csak engedelmeskedned kellett, gyakorolni a hitedet és bízni az én bölcsességemben.”